Lẩu dê núi Ninh Bình

320,000

Lẩu dê núi Ninh Bình (bé) 320k

Lẩu dê núi Ninh Bình (to) 520k